соба, лијепа, лијепа, столица, стол, декор, фотографија декор - слика, фотографија:

picture: соба, лијепа, лијепа, столица, фотографија декор, декор (image)
соба, лијепа, лијепа, столица, декор, фотографија декор
★★★★★
HTML code:
BB code:
.jpg image 1920x1080 px: